Una tempesta és un electrometeor que es fa quan hi ha pluja (que normalment és amb molta intensitat), llamps i trons.

 

Llamps al 27/7/2019

A vegades, abans d’una tempesta hi ha un esclafit:

Esclafits

Per poder veure com són les tempestes de Sant Martí Sadevesa :

Tempestes a Sant Martí Sadevesa

Núvols amb que es fan les tempestes :