5/5/2020

Com puc saber a quina alçada estàn els núvols?

Un radiosondatge també pot servir per saber a quina alçada estàn els núvols. Com més juntes estiguin les línies de temperatura de rosada i de temperatura de l’aire, vol dir que hi ha més humitat, i per tant, que hi ha núvols.

El dia 5 de maig de 2020 a les 00 hores, el lloc on hi havia menys diferència era entre 600 i 450 hPa, que serien uns 4000 i 5000 metres. Això està a l’alçada dels núvols mitjans, i aquell matí hi havia altocúmuls.

Les altures són aproximadament aquestes :

850 hPa: 1500 m
700 hPa: 3000
500: 5500
300: 9000

14/4/2020

Per què a l’abril hi ha tants dies de pluja?

Gràfic de pluja de l'abril del 2018. Avui fa 2 anys que va ser l'últim dia dels 7 dies seguits de pluja que hi van haver, el segon més llarg dels anys 2017, 2018, 2019 i el que portem de 2020. Va començar al dia 8 i va acabar al dia 14, i aquells dies van caure 70 litres. Però, per què a la primavera hi ha tants dies de pluja?

Això de que a la primavera hi hagin tants dies de pluja és pels núvols que fan ploure. Quan plou amb cumulunimbus, la pluja dura poques hores, però cauen molts més litres. Quan plou amb altostrats i nimbostrats, la pluja pot durar moltes hores, o fins i tot dies sencers sense parar de ploure ni un moment, però ho fa amb menys intensitat. Els núvols que normalment fan ploure a la primavera són altostrats i nimbostrats, per això hi ha més dies de pluja.

12/4/2020

Núvol del dia : cirrus floccus virga

Cirrus floccus virga a Sant Martí Sadevesa, 4/11/2019

Els cirrus floccus són com altocumuls floccus (puntets d’altocumuls sense tocar-se) molt difuminats. Els cirrus floccus virga són cirrus floccus fent virga.

11/4/2020

Núvol del dia : estratocumuls volutus

Estratocumul volutus a Sant Martí Sadevesa, 17/7/2019

Un estratocumul volutus és una linia rodona d’estratocumuls que si ho mires durant uns quants minuts es veu com sembla que giri sobre un eix.

Precipitacions : neu, neu granulada i aiguaneu

Neu

Neu a Sant Martí Sadevesa, 8/3/2010

La neu són gotes d’aigua congelades. Normalment es fan amb temperatures per sota de 2 graus, però a vegades es poden fer amb temperatures de fins a 5 graus.

Neu granulada

Neu granulada a Sant Martí Sadevesa, 26/3/2020

La neu granulada són boles de neu grans i rodones. Es pot fer amb temperatures de fins a 10 graus.

Aiguaneu

Aiguaneu a Sant Martí Sadevesa, 25/3/2020

L’aiguaneu és pluja barrejada amb neu. Normalment es fa amb temperatures de 2 a 7 graus.

10/4/2020

Núvol del dia : altocumul

Altocumuls perlucidus i stratiformis a Sant Martí Sadevesa, 8/4/2020

Els altocúmuls són núvols mitjans que es fan entre 2000 i 6000 m, com els altostrats, però els altocúmuls tenen més gotes d’aigua que cristalls de gel.

Els altocúmuls stratiformis, floccus i castellatus a vegades poden fer ploure una mica, però són precipitacions que normalment no arriben a 1 litre.

Els tipus d’altocumuls són floccus, perlucidus, stratiformis, castellatus, undulatus, volutus i radiatus.

Precipitacions : pluja i virga

Pluja

Estratocumul opacus fent pluja a Sant Martí Sadevesa, 20/10/2019

La pluja és un tipus de precipitació que cau en forma de gotes d’aigua i arriba fins al terra. La pluja normalment es fa amb temperatures de més de 7 graus, tot i que pot ploure encara que no arribem als 7 graus de temperatura. Els nuvols que poden fer pluja són cumuls, cumulunimbus, estrats, estratocumuls, nimbostrats, pirocumuls, pirocumulunimbus, altostrats i altocumuls.

Virga

Cirrus spissatus fent virga a Sant Martí Sadevesa, 22/6/2019

La virga és qualsevol tipus de precipitació que no arriba al terra. Tots els 12 núvols més importants poden fer virga.

9/4/2020

Núvol del dia : cumul congestus

Cumul congestus a Sant Martí Sadevesa, 25/4/2019

Els cúmuls congestus són la quarta fase del desenvolupament d’una tempesta.Tenen una mica més de desenvolupament horitzontal que de vertical , però sense gaire diferencia. Per la part de dalt tenen forma de coliflor i sempre fan ploure.

Fenòmens meteorològics : els hidrometeors

Gebre a Sant Martí Sadevesa, 12/1/2020

Els hidrometeors són els fenòmens meteorològics que estan relacionats amb l’aigua.

Els hidrometeors són boira, boirina, rosada, pluja, plugim, xàfec, neu, calamarsa, pedra, gebre, pluja gelant i boira gebradora.

Coses que han passat :

-9/4/2011:Arribem a 28,4 graus de màxima.

-El dia de les pedregades : el 9 d’abril de 2018 n’hi va haver una i al 9 d’abril de 2019 també.

8/4/2020

Núvol del dia : estratocumul opacus

Estratocumuls opacus a Sant Martí Sadevesa, 8/4/2007

Els estratocúmuls opacus són estratocúmuls que per sota no tenen cap forma especial.Encara que puguin ser molt foscos i semblar que facin ploure molt , normalment no fan ploure , pel poc desenvolupament vertical que tenen.Si fan pluja , en fan poca.Poden ser molt grans i estar-se més de 5 dies al mateix lloc!

Mesos de poca pluja en una primavera molt plujosa

MES PLUJA MES DIES PLUJA
GENER 60,7 6
FEBRER 72,8 6
MARÇ 67,2 4
ABRIL 18,9 6
MAIG 133,6 7
JUNY 46,9 6
JULIOL 0 0
AGOST 84,5 2
SETEMBRE 72,5 5
OCTUBRE 96,2 3
NOVEMBRE 21 2
DESEMBRE 28,7 6
A dalt, pluja i dies de pluja de cada mes de l'any 2010 i a baix, dies de pluja de cada mes de l'any 2009.
MES PLUJA DIES DE PLUJA
GENER 37,4 6
FEBRER 41,3 3
MARÇ 30,5 3
ABRIL 71,8 10
MAIG 17,6 2
JUNY 14 2
JULIOL 35,9 7
AGOST 44,2 4
SETEMBRE 24,7 4
OCTUBRE 118 4
NOVEMBRE 8 1
DESEMBRE 69,4 5

Al del 2010 es veu  que després d’un març de 67,2 litres i abans d’un maig de 133,6 litres, a l’abril del 2010 només van caure 18,9 litres i al 2009, després d’un abril de 71,8 litres, al maig només van caure 17,6 litres i al juny 14.

Per què va passar?

Al del 2009 va passar perquè hi van haver anticiclons, el més llarg va ser de 33 dies, des del 3 de maig fins al 4 de juny.

Al del 2010 va ser pels núvols que feien ploure.Quan la pluja és feta per cumulunimbus, cauen molts litres però dura poca estona, i llavors hi ha pocs dies de pluja i quan la pluja està feta per estratocumuls, hi ha més dies de pluja però menys litres, i aquesta segona opció és la cosa que va passar a l’abril del 2010.

Cada cop passarà menys

Amb el canvi climàtic cada cop passarà menys la cosa del 2010, perquè cada cop hi ha més cumulunimbus i menys estratocumuls i altostrats i el del 2009 cada cop passarà més, perquè els mateixos litres els cauen en un dia, i la resta és un anticicló.

Els dies de pluja són una cosa molt diferent de la pluja del mes

Com va passar a l’abril del 2010, que hi hagin molts dies de pluja no vol dir que han caigut molts litres, o que han caigut molts litres no vol dir que hi hagin hagut molts dies de pluja.

7/4/2020

Núvol del dia : cumulunimbus arcus

Cumulunimbus arcus a Sant Martí Sadevesa, 7/4/2019

Un cumulunimbus arcus és un cumulunimbus en forma d’arc que es fa abans de les tempestes. Encara que moltes vegades hi hagi una cortina de precipitació a on hi ha el cumulunimbus arcus, l’arcus no fa precipitació, la precipitació la fa el cumulunimbus capillatus o incus que té al darrere.

Pileus i velum

Els pileus

Cumul congestus pileus a Sant Martí Sadevesa, 20/3/2020

Un pileu és una capa en forma d’arc que es fa a sobre dels cumuls congestus o castellatus i els cumulunimbus calvus o incus. Els pileus són núvol accessoris.

El velum

Cumulunimbus calvus velum a Sant Martí Sadevesa, 25/5/2019

Un velum és un vel blanc que es fa a la meitat dels cumuls congestus o cumulunimbus calvus. Els velums són núvols accessoris.

Pileus enterrats

El velum a vegades es fa sol al mig del cumulunimbus però a vegades també podria ser un velum pileugenitus (velum que s’ha creat a partir d’un pileu). Perquè pugui passar això primer hi ha d’haver un cumul comgestus o un cumulunimbus calvus amb un pileu. Llavors aquest cumul congestus o cumulunimbus calvus va creixent verticalment fins que el pileu queda enterrat al mig del cumul congestus o cumulunimbus calvus i només li surten els costats, i això vol dir que s’ha convertit en velum.

6/4/2020

Núvol del dia : cirrus uncinus

Cirrus uncinus a Sant Martí Sadevesa, 5/4/2020

Els cirrus uncinus són cirrus en forma de ganxo que no fan precipitació. Els simbol dels cirrus ve dels cirrus uncinus.

Particularitat suplementària o núvol accessori?

Quines particularitats suplementàries i núvols accessoris hi han?

Altostrats opacus amb pannus a Llançà, 22/7/2015. Els pannus són núvols accessoris perquè són altres núvols desenganxats de la base dels altostrats.

Els pileus, velum, psnnus i flumen són núvols accessoris, i els mamatus, cavum, fluctus, cauda, murus i tuba són particularitats suplementàries.

Com es diferencien?

Cumulunimbus mama a Sant Martí Sadevesa, 19/5/2019. Un mamatus és una particularitat suplementària perquè és una part del cumulunimbus.

Una particularitat suplementària és una part del núvol i enganxat a la base i un núvol accessori és un altre núvol desenganxat de la base.

5/4/2020

Núvol del dia : cirrus vertebratus

Cirrus vertebratus a Sant Martí Sadevesa, 15/6/2019

Els cirrus vertebratus són cirrus semblants a una columna vertebral. Són semlants a una linia de cirrus spissatus amb cirrus fibratus a les puntes.

Febrer 2020 : molts mamatus però  cap cumulunimbus

Estratocumuls mama a Sant Martí Sadevesa, 11/2/2020

Altocumuls mama a Sant Martí Sadevesa, 26/2/2020

Altostrats mama a Sant Martí Sadevesa, 27/2/2020

Què és un mamatus?

Un mamatus és una particularitat suplementària que es fa a la base d’alguna núvols, que té forma d’una bossa que penja del núvol.

Quins mamatus existeixen?

Tot i que els mamatus que es veuen més són els cumulunimbus mama, hi ha molts altres núvols que poden ser mama. Els núvols que poden tenir mamatus són els cirrus, cirrocumuls, altostrats, altocumuls, cumuls, cumulunimbus, estratocumuls, nimbostrats, pirocumuls i pirocumuulunimbus.

Tots els mamatus volen dir que plourà?

Els cumulunimbus mama (els que es veuen més) sempre volen dir que s’apropa o s’allunya una tempesta, i els altres mamatus volen dir que hi ha inestabilitat atmosfèrica, però no sempre que es veuen mamatus ha de ploure.

4/4/2020

Núvol del dia : altostrats radiatus

Altostrats radiatus a Sant Martí Sadevesa, 27/1/2020

Els altostrats radiatus són línies primes d’altostrats, que no poden fer cap tipus de precipitació.

La gran baixada d’humitat del 19 de gener de 2020

Gràfic de la temperatura i el punt de rosada del dia 19 de gener de 2020

Altostrats translucidus al moment de la baixada d'humitat. Aquests núvols semblen que hagin de fer pujar molt la humitat, però no sempre és així.

La cosa que va fer baixar tant l’humitat (fins a 23%) va ser que va començar a fer vent. Moltes vegades, els dies de vent baixa l’humitat, com el 2 de març de 2020, que tot i que al matí plogués i estigués núvol, vam arribar a 39% d’humitat.

Però l’altostrat ja va deixar baixar tant l’humitat?

Si, l’altostrat no va notar el canvi d’humitat perquè els altostrats són núvols mitjans i els núvols mitjans estàn entre 2000 i 6000 metres.

3/4/2020

Núvol del dia : altostrats undulatus

Altostrats undulatus a Sant Martí Sadevesa, 3/4/2008

Un altostrat undulatus és una capa d’altostrats amb linies ondulades per sota.

Hem començat l’any amb molta pluja

Gràfic de la pluja acumulada de l'any fins a l'últim dia de cada mes dels anys 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2018, 2019 i 2020.

Els dies que ha plogut més d’aquests últims mesos

NÚMERO DIA LITRES
1 21 de gener de 2020 116,8
2 13 de març de 2011 72,5
3 16 de març de 2020 68,1
4 5 de febrer de 2018 67
5 3 d’abril de 2007 62

El canvi climàtic fa que cada cop plogui amb més intensitat, i això és el que fa que aquest any 2020 hi hagin hagut 2 dels 5 dies que ha plogut més.

Cumulunimbus incus a Sant Martí Sadevesa, 26/1/2020

Màxims de pluja dels 3 primers mesos de l’any

Gener : 169,9 litres (any 2020)

Febrer : 141 litres (any 2018)

Març : 120 litres (any 2011)

Molta pluja però també molta calor

Aquests mesos també hi han hagut temperatures minimes molt altes, però perquè?

 

Altostrats opacus a Sant Martí Sadevesa, 3/3/2020 8:11

Això ha sigut perquè molts d’aquests dies de pluja ha sigut fet per altostrats i els altostrats són uns núvols que fan baixar la temperatura màxima i fan pujar la temperatura minima, menys amplitud tèrmica.

2/4/2020

Núvol del dia : estrats nebulosus opacus

Estrats nebulosus opacus a Sant Martí Sadevesa, 20/3/2020

Els estrats nebulosus opacus són boires que no deixen veure el sol. Normalment es fan a l’hivern.

Els esclafits

Què són?

Un esclafit és un vent molt fort que hi ha abans d’una tempesta, que pot arribar a fer vents de 100 quilòmetres per hora.

Com es fan?

 

Dins d’un cumulunimbus hi ha corrents d’aire calent que pugen i corrents d’aire fred que baixen. Un esclafit es fa quan un corrent d’aire fred baixa fins al terra amb molta força.

Esclafits més grans dels últims anys a Sant Martí Sadevesa :

-28/6/2017 : Vent molt fort que trenca moltes branques i un llum, que se l’emporta a 20 metres del lloc on estava.

-14/10/2018 : Vent de 42 km/h que trenca moltes branques.

-12/8/2019 : Vent de 40 km/h que trenca moltes branques.

-2/3/2020 : Vent de 48 km/h que fa entrar pluja 2 metres cap a dins de casa.

1/4/2020

Núvol del dia : altostrats asperatus

Altostrats asperatus a Sant Martí Sadevesa, 31/3/2020

Els altostrats asperatus són altostrats undulatus (altostrats amb formes ondulades per sota) molt exagerats.

Coses que han passat :

-1/4/2019:Només han caigut 24,4 l en 3 mesos.

Març 2020 : com ha anat?

Temperatura màxima : 24,3 (12/3)

Temperatura minima : 1,1 (27/3)

Temperatura màxima més baixa : 11,1 (25-30-31/3)

Temperatura minima més alta : 11,2 (1/3)

Pluja del mes : 96,9 l

Dies de pluja : 12

Dia més plujós : 68,1 l (16/3)

Vent màxim : 69 km/h (2/3)

Pressió màxima : 1029 hPa (17-18/3)

Pressió minima : 993 hPa (2/3)

Observacions : Aquest març hi  ha hagut 3 dies d’aiguaneu, dels quals 2 amb neu granulada. (dies d’aiguaneu : 25, 26 i 30) (dies de neu granulada : 26 i 30)

31/3/2020

Núvol del dia : cirrostrats fibratus

Cirrostrats fibratus a Sant Martí Sadevesa, 1/2/2020

Els cirrostrats fibratus són cirrostrats ni molt gruixuts ni molt prims.Són com fibres.A vegades no veiem res al cel i potser hi ha un cirrostrat fibratus.

Fenòmens meteorològics : els fotometeors

Arc de Sant Martí  a Sant Martí Sadevesa, 22/5/2008

Els fotometeors o fenòmens òptics són els fenòmens meteorològics relacionats amb la llum del sol quan toca un núvol.

Els fotometeors són raigs crepusculars i anticrepusculars, corones, halos, espectres de Brocken, arcs de Sant Martí, arcs de Sant Martí dobles, iridescències, raigs circumhoritzontals, cercles subparhelics, parhelis i arcs de boira.

Iridescència a Sant Martí Sadevesa, 4/3/2020

30/3/2020

Núvol del dia : estratocumul perlucidus

Estratocumuls perlucidus a Sant Martí Sadevesa, 19/2/2006

Els estratocumuls perlucidus són estratocumuls amb forats o mig trencats, que no poden fer precipitació i moltes vegades fan ratjos crepusculars (raig de llum del sol que es veu perquè ha passat pel forat d’un núvol).

Què és la neu granulada?

La neu granulada són petites boles rodones de neu, que poden caure soles o barrejades amb pluja.

Neu granulada a Sant Martí Sadevesa, 26/3/2020 

Hi ha hagut neu granulada aquests dies?

Si, aquest març ja portem 2 dies de neu granulada, els dies 26 i 30. Han sigut els dies que hi ha neu o aiguaneu més tard des del 2008.

A quina temperatura es fa la neu granulada? 

La neu granulada es pot fer amb temperatures de fins a 10 graus, tot i que normalment es fa amb uns 3 o 5 graus.

(gràfic de la temperatura i el punt de rosada a Sant Martí Sadevesa del dia 30/3/2020) 

29/3/2020

Núvol del dia : núvol forat

Cumul mediocris forat a Sant Martí Sadevesa, 22/3/2020

Un núvol forat és qualsevol tipus de de núvol però que al mig hi té un forat, com aquest cumul mediocris.

Els llamps

A quina temperatura poden arribar els llamps?

Els llamps poden arribar fins als 24.000 graus. QUINA CALOR!

Quins tipus de llamps hi ha?

-Núvol-núvol : surt d’un lloc del núvol i cau a un altre lloc del núvol.

-Núvol-terra : surt d’un lloc del núvol i cau al terra.

-Ascendent : surt del terra i cau a un lloc del núvol.

Quins núvols poden fer llamps?

Els núvols que poden fer llamps són els cumulunimbus calvus, capillatus, incus, tholus i arcus i els cumuls congestus i castellatus.

28/3/2020

Núvol del dia : cirrus spissatus virga

Cirrus sppissatus virga a Sant Martí Sadevesa, 22/6/2019

Els cirrus spissatus són cirrus més espessos , que a vegades poden fer virga.Juntament amb els cirrostrats fan les encluses dels cumulonimbus capillatus o incus. Els cirrus spissatus virga són cirrus spissatus que fan virga (precipitació que no arriba al terra).

Hi poden haver núvols lenticulars sense que faci vent?

Altocumuls lenticulars a Sant Martí Sadevesa, 3/2/2007

Estratocumuls lenticulars a Llançà, 3/11/2018

 

Cirrocumuls lenticulars a Sant Martí Sadevesa, 16/7/2019

Encara que els núvols lenticulars (altocumuls lenticulars, cirrocumuls lenticulars i estratocumuls lenticulars) es facin més fàcilment els dies que fa vent, a vegades es poden fer als dies que a terra no notem el vent, però a vegades, encara que a terra no el notem, més amunt (a on es fan els núvols lenticulars) potser si que en fa. És per això que a vegades hi ha núvols lenticulars si al terra no notem el vent. 

27/3/2020

Núvol del dia : cumulunimbus calvus

Cumulunimbus calvus a Sant Martí Sadevesa, 14/9/2017

Els cumulonimbus calvus són cumulonimbus amb la part de dalt rodona. Sempre fan ploure, normalment amb bastanta intensitat. Moltes vegades, també fan electrometeors com llamps o trons. A vegades poden tenir pileus o velum.

Març 2018 : 21 dies de pluja

Al març del 2018 hi van haver 21 dies de pluja, el mes amb més dies de pluja dels anys 2008, 2009, 2010, 2011, 2018 i 2019. Els dies de pluja van ser els dies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 30 i 31.

Però si només han caigut 67 litres!

Això de que plogui una mica cada dia però pocs litres és una cosa que cada cop passa i passarà menys. Amb el canvi climàtic segueixen caient els mateixos litres però tots són al mateix dia. Al març del 2018 la majoria de dies de pluja va caure menys d’un litre, i el dia més plujós (24 de març) només van caure 25 litres, quan el dia més plujós del febrer va ser de 67 litres i el de l’abril de 36 litres.

DIES DE PRECIPITACIÓ
< 0,1 (IP) 9
> 0,1 0
> 1 9
>10 3
>30 0
TOTAL 21

PLUJA MARÇ 2018

DIA LITRES
1 3
2 2
3 1
4 6
5 6
6 IP
7 0
8 0
9 0
10 0
11 IP
12 0
13 IP
14 IP
15 2
16 1
17 4
18 0
19 3
20 15
21 0
22 0
23 0
24 25
25 IP
26 IP
27 0
28 0
29 IP
30 IP
31 IP

26/3/2020

Núvol del dia : altostrat opacus

Altostrats opacus a Sant Martí Sadevesa, 7/3/2007

Els altostrats opacus són una capa d’altostrats on no s’hi pot veure la posició del sol. A vegades, a les puntes hi poden haver cirrostrats fibratus. A vegades no fan ploure, però a vegades poden fer caure més de 100 litres en un dia.

Coses que han passat :

-26/3/2019:12% d’humitat.

Aiguaneu al març?

Veure aiguaneu a finals de març sembla una cosa impossible. Doncs això és el que ha passat aquest migdia i ahir al matí.

Aiguaneu a Sant Martí Sadevesa, 26/3/2020

Què és l’aiguaneu?

L’aiguaneu és un tipus de precipitació en que es barreja pluja i neu. Normalment de fa de 2 a 7 graus de temperatura, tot i que a vegades s’ha vist aiguaneu amb temperatures de menys de 2 graus o de més de 7 graus.

Ha passat altres vegades?

Si, al 25 de març de 2017 i al 20 de març de 2018 també hi va haver aiguaneu, i al 8 de març de 2010 15 cm de neu (màxim de cenimetres de neu des del 2005).

Neu del dia 8/3/2010

Aquest març hi pot tornar a haver neu o aiguaneu?

Hi ha alguns models que diuen que potser podria haver-hi més neu o aiguaneu cap al dia 31, però encara falta molt per saber-ho segur.

MeteoPT.com Meteogramas GFS per Torrelavit. El rosa vol dir neu.

https://www.meteopt.com/modelos/meteogramas/gfs.php?lat=41.44&lon=1.70&lang=es&type=txt&units=m

Wetterzentrale.de – Diagramas per Vilafranca del Penedès. Centimetres de neu.

https://www.wetterzentrale.de/show_diagrams.php?geoid=33535&model=gfs&var=26&run=18&lid=ENS&bw=

25/3/2020

Núvol del dia : cirrostrats undulatus

Cirrostrats undulatus a Sant Martí Sadevesa, 29/1/2020

Els cirrostrats undulatus són linies ondulades de cirrostrats. No poden fer precipitació.

La neu i l’humitat

Quan hi ha poca humitat pot nevar amb temperatures de fins a 5 graus, quan normalment neva amb temperatures de menys de 2 graus.

També fa grans canvis en els centimetres de neu : si cau un litre, amb poca humitat pot fer que hi hagi un centimetre i mig de neu, però si hi ha molta humitat pot ser que només hi hagi mig centimetre.

Per què l’any passat es van veure més cumulunimbus a la primavera que a la tardor?

Al febrer i març del 2019, va entrar aire calent i va fer que pugessin les temperatures fins a 26,1 graus. Després, a l’abril i al maig, va marxar aquest aire càlid però en va entrar de fred i va fer que després de que al març tinguessim una mitjana de 14,2º a l’abril 12,5º.  

Perquè es crein cumulunimbus, es necessita un canvi de temperatura de calent a fred, i això és el que va passar entre el març i l’abril : baixada de tempertures.

(Temperatura mitjana de cada mes al 2019)

Aquesta baixada de temperatures tant gran que hi va haver va ser la que va crear tots aquests cumulunimbus :

 7/4/2019 25/4/2019 19/5/2019