Sant Martí Sadevesa està dins el terme municipal de Torrelavit a 265 metres d’alçada