Sant Martí Sadevesa està dins el terme municipal de Torrelavit